IJMA' : Surah Al-Fatihah

IJMA’ (Itqan Juz ‘Amma)

Materi 1
Surah : Al-Fatihah (7 ayat) 
Ayat dan Terjemahan
بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ١  ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٢  ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ٣  مَٰلِكِ يَوۡمِ ٱلدِّينِ ٤  إِيَّاكَ نَعۡبُدُ وَإِيَّاكَ نَسۡتَعِينُ ٥  ٱهۡدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلۡمُسۡتَقِيمَ ٦  صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ غَيۡرِ ٱلۡمَغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ ٧  

1. Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang 2. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam 3. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang 4. Yang menguasai Hari Pembalasan 5. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan 6. Tunjukilah kami jalan yang lurus 7. (yaitu) Jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan ni'mat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai (Yahudi) dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat (Nasrani)

Penjelasan Ahkam Tajwid

✅ Tidak ada bacaan Qalqalah (memantul), dan waspada terjadinya pantulan huruf Lam pada lafzh "alhamdu", Nun pada "an'amta", dan Ghain pada (almaghdlubi)!
✅ Tidak ada bacaan Ghunnah (dengung),
✅ Di setiap ujung ayat dibaca madd (panjang) dengan pilihan mad 2, 4, dan 6 harakat (harus serasi)
✅ Ahkam mad yang lain adalah madd yang wajib di baca 6 harakat yakni pada “Adl-Dlaaaaaalliin” (Mad Lazim Kilmiy)
✅ Ada 14 bacaan tasydid (wajib diperkuat terutama pada lafzh “Iyya”)


Berikut Bacaan Syaikh Ayman Suwayd Rusydi (Muqri’ sanad al-Qur’an ke-29)
Audio: (afwan belum tersedia)

Kosakata dan Kaedah Bahasa Arab

 بِسۡمِ  (dengan nama/ketinggian) 
  ٱللَّهِ(Allah)  
 ٱلرَّحۡمَٰن(Maha Pemurah)  
 ٱلرَّحِيمِ (Maha Penyayang)  
 ٱلۡحَمۡدُ  (Pujian)
 لِلَّهِ  (bagi Allah)
رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ (Tuhannya semesta alam)  
 ٱلرَّحۡمَٰن(Maha Pemurah)  
 ٱلرَّحِيمِ (Maha Penyayang)  
 مَٰلِكِ (Penguasa)  
يَوۡمِ ٱلدِّينِ (Hari Pembalasan)  
 إِيَّاكَ (hanya kepada Engkau)   
نَعۡبُدُ (Kami beribadah)
وإِيَّاكَ  (dan hanya kepada Engkau)   
نَسۡتَعِينُ (kami meminta pertolongan) 
ٱهۡدِنَا(Berikan hidayah kepada kami) 
ٱلصِّرَٰطَ (Jalan)    
ٱلۡمُسۡتَقِيمَ (Yang lurus) 
صِرَٰطَ (Jalan) 
ٱلَّذِينَ (orang-orang)
أَنۡعَمۡتَ (Engkau beri nikmat)
عَلَيۡهِمۡ (atas mereka)
غَيۡرِ (bukan) 
ٱلۡمَغۡضُوبِ (di murkai)
عَلَيۡهِمۡ (atas mereka)
وَلَا (dan bukan) 
ٱلضَّآلِّينَ (orang-orang sesat)

Bahasa Arab membagi kata ke dalam tiga jenis yaitu, 
1. Ism  اسم yang mencakup kata benda, sifat, dzat dll, 
2. Fi’l فعل  di mana mayoritasnya berupa kata kerja, 
3. Harf حرف   yang umumnya dikenal dengan kata sambung

✅Jika ada Alif Lam (ال) pada sebuah kata maka otomatis ia merupakan Ism, contoh Lafzh Jalalah Allah, ar-Rahman, ar-Rahim, ad-Din, ash-Shirath, al-Mustaqim, al-Ladziy, al-Maghdlubi, adl-Dlallin

✅Harf yang muncul di antaranya adalah Ba’ (ب) bermakna “dengan”, Lam (ل) bermakna  “kepada”, Waw (و) bermakna “dan”, ‘Ala (علي) bermakna “pada/atas”, dan Laa (لا) bermakna peniadaan.

✅Semua kata kerja otomatis masuk fi’l, contohnya: Na’budu, Nasta’in, Ihdi, An’amta, 

Wallahu a’lam

Berkata Imam asy-Syatibiy -rahimahullah- di dalam Khutbah kitab Hirz al-Amaniy “dan jika terdapat kesalahan padanya maka perbaikilah dengan santun dan penjelasan serta perkataan yang baik”
Silahkan komentar!

sumber:
sahabat pelajar muslim

0 Response to "IJMA' : Surah Al-Fatihah"

Posting Komentar

Silahkan berkomentar