IJMA' : Surah Al-Ikhlash

IJMA’ (Itqan Juz ‘Amma)

Surah al-Ikhlash (4 ayat)
Ayat dan Terjemahan

قُلۡ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ١  ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ ٢   لَمۡ يَلِدۡ وَلَمۡ يُولَدۡ ٣   وَلَمۡ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدُۢ ٤  
1. Katakanlah: "Dialah Allah, Yang Maha Esa 2. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu 3. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan 4. dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia"

Penjelasan Ahkam Tajwid

✅ Di akhir dari tiap ayat pada surah al-Ikhlash dibaca dengan sifat qalqalah, yaitu suara memantul
✅ Tidak ada bacaan dengung
✅ Pengucapan Lam pada lafzh Jalalah pada dua ayat awal tidak boleh menyerupai pengucapan Waw

Bacaan Syaikh Ayman Suwayd Rusydi حفظه الله (Muqri’ sanad al-Qur’an ke-29)
🎥 Video: klik untuk melihat


Kosa kata dan kaedah bahasa arab

قُلۡ (Katakanlah)
هُوَ (Dia)
ٱللَّهُ (Allah)
أَحَدٌ (Yang Maha Esa)
ٱللَّهُ (Allah)
ٱلصَّمَدُ (Bergantungnya segala sesuatu)
لَمۡ (tidak)
يَلِدۡ      (Beranak)
 وَلَمۡ (dan tidak) 
يُولَدۡ (diperanakkan)
وَلَمۡ (dan tidak)
يَكُن (ada)
لَّهُۥ (baginya)
 كُفُوًا (yang menyamai/menyerupai)
أَحَدُۢ (satupun)


1. Huruf baru yang muncul adalah لم yang bermakna tidak, setelah لم adalah fi'l yang umumnya menjadi sukun.
2. Ada Ism yaitu هو bermakna dia, sebagai kata ganti untuk orang ketiga, pria dan berjumlah tunggal.
3. pada fi'l يولد merupakan bentuk kata kerja pasif dari bentuk يلد yang merupakan bentuk kata kerja aktif, ciri-ciri dari kata kerja pasif ialah dengan mendlammahkan awalnya 


wallahu a'lam

sumber:
sahabat pelajar muslim

0 Response to "IJMA' : Surah Al-Ikhlash"

Posting Komentar

Silahkan berkomentar