IJMA' : Surat Al-Falaq

IJMA’ (Itqan Juz ‘Amma)

Surah al-Falaq (5 ayat)
Ayat dan Terjemahan

قُلۡ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلۡفَلَقِ ١   مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ٢   وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ٣  وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَّٰثَٰتِ فِي ٱلۡعُقَدِ ٤  وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ٥  

1. Katakanlah: "Aku berlindung kepada Tuhan Yang Menguasai subuh 2. dari kejahatan makhluk-Nya 3. dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita 4. dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul 5. dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki.

✅Di akhir dari tiap ayat pada surah al-Falaq dibaca dengan sifat qalqalah, yaitu suara memantul
pada min syarri maka berlaku hukum dengung, di mana suara nun pada min menjadi samar ketika bertemu huruf syin (hukum ini dinamakan ikhfa)
✅Adapun ketika tanwin bertemu dengan huruf Hamzah (أ) dan Ha (ح) maka hukum nun dibaca jelas, tidak boleh didengungkan atau disamarkan 
✅Nun di baca dengung pada kata annaffatstsat (النفثت)


Bacaan Syaikh Ayman Suwayd Rusydi حفظه الله (Muqri’ sanad al-Qur’an ke-29)
🎥 Video: klik untuk melihat

Kosa kata baru dan kaedah bahasa arab

قُلۡ أَعُوذُ  (Katakanlah, Aku berlindung) 
بِرَبِّ ٱلۡفَلَقِ (dengan Tuhannya Waktu Shubuh)
مِن شَرِّ (dari keburukan)
مَا خَلَقَ (makhluknya) 
ومِن شَرِّ (dari keburukan)
غَاسِقٍ (malam) 
إِذَا وَقَبَ (ketika gelap gulita) 
ومِن شَرِّ (dari keburukan)
ٱلنَّفَّٰثَٰتِ (wanita-wanita tukang sihir) 
فِي ٱلۡعُقَدِ (pada buhul-buhul) 
ومِن شَرِّ (dari keburukan)
حَاسِدٍ (pendengki) 
إِذَا حَسَدَ (ketika berdengki)


1. Salah satu cara untuk mengetahui apakah kata tergolong kepada isim adalah memiliki tanwin seperti pada contoh غَاسِقٍ dan حَاسِد. 

2. Huruf Min (من) bisa membuat kata setelahnya menjadi kasrah 

3. Fi’l yang muncul pada surat ini di mana polanya mirip adalah khalaqa, waqaba, hasada. Semuanya dengan tiga huruf yang difathahkan tanpa tanwin (Karena fi’l tidak menerima tanwin)

Wallahu a’lam


Sumber:
Sahabat Pelajar Muslim

0 Response to "IJMA' : Surat Al-Falaq"

Posting Komentar

Silahkan berkomentar